Algemeen
Welkom op Mantelzorg Fryslân

Deze portal wil u de weg wijzen naar de juiste organisatie die u de ondersteuning biedt die u nodig heeft.

Behalve landelijke en provinciale organisaties en projecten kunt u via deze site gemakkelijk uitzoeken waar u in uw gemeente terecht kunt voor informatie en advies.

Daarnaast willen we op deze pagina graag informeren over de verschillende provinciale activiteiten die er voor u worden georganiseerd.

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op deze site. Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich bezig houdt met het thema Mantelzorg neem dan contact met ons op!

 
Provinciaal
Vrijwilligers Academie Fryslân

Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en we vinden het vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen en voorzieningen in dorpen en wijken als vrijwilligers in stand te houden. Bovendien wordt er van ons een tegenprestatie gevraagd als we een uitkering ontvangen. Vrijwilligerswerk doe je om wat te doen voor je dorp, andere mensen te ontmoeten of bijvoorbeeld werkervaring op te doen. Vaan sta je niet stil bij de mogelijkheden om een training of workshop te volgen om je werk (nog) beter te kunnen doen.

Voor mensen die voor een naaste zorgen is het al helemaal ongebruikelijk om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf (over)belast te raken.

 
Provinciaal
Vrijwilligersorganisatie voor gezinnen met een ernstig ziek kind

ZaZa wil trouwe kameraad zijn en zoekt gezinnen met een ernstig ziek kind ‘Een trouwe kameraad’, dat wil de Stichting ZaZazorg zijn voor gezinnen met een ernstig ziek kind.

 
Provinciaal
AanZet, voor en door mensen met ervaring van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Activiteiten in uw gemeente

 
Provinciaal
VPTZ - Informatie over palliatieve terminale zorg

Het verzorgen van een geliefde in de laatste levensfase is voor de mantelzorgers, partners, familie en kennissen, zwaar ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt deze zorg over het algemeen intenser en intensiever. Mantelzorgers raken hierdoor nog wel eens overbelast. Gelukkig zijn er vrijwilligers van de VPTZ die de mantelzorgers kunnen ondersteunen.

 
Provinciaal
Vrijwilligers vervangen thuis

 
Laden...