Mantelzorgondersteuning: Bij Punt Twa  kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van vrijwillige inzet en/of mantelzorgonder-steuning.

De maatschappelijke trend is dat langdurig zieken, gehandicapten en dementerende ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven. Dat is alleen mogelijk als die omgeving voldoende zorg biedt. Dat kan een zware wissel trekken op mantelzorgers. Mantelzorg kan lichamelijk en emotioneel zwaar zijn, maar ook in praktische zin kan het veel vergen. De vrijwilligers en de mantelzorgexpert  van Punt Twa bieden tips en advies op vragen waar mantelzorgers dagelijks tegenaan lopen.

 • Hoe regel ik praktische ondersteuning?
 • Wat kan ik doen om niet overbelast te raken?
 • Hoe is de financiële vergoeding geregeld en hoe benut ik persoonsgebonden budget zo goed mogelijk?

De vrijwilligers en mantelzorgondersteuners van Punt Twa brengen mantelzorgers met elkaar in contact en dragen zorg voor individuele en collectieve belangenbehartiging. Tevens organiseert Punt Twa bijeenkomsten, zoals de Dag van de Mantelzorg en het Mantelzorg Café. Voor meer informatie; www.punttwa.nl

Breed overleg De Fryske Marren
Een breed overleg is het lokale uitwisselingsoverleg tussen gemeente, informele en formele zorg Frequentie: 2 x per jaar. Lemmer, Balk en Joure.

De stipepunten in Balk en Lemmer zijn dus vervangen door Punt Twa. Waar vindt u Punt Twa?

Punt Twa Balk

 • Bogermanstraat 7, 8561 BK Balk
 • 06-46294787
 • balk@punttwa.nl  
 • Geopend: woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
 • Spreekuur regelhulp: woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur

Punt Twa Joure

 • Brugstraat 1, 8501 EV Joure
 • 0513-414593
 • joure@punttwa.nl
 • Geopend: maan-, dins-, donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
 • Spreekuur Regelhulp: Ma-di-vrij van 14.00 uur tot 16.00 uur

Punt Twa Lemmer

 • Albert Koopmanstraat 7, 8531 HC Lemmer
 • 06-46104775
 • lemmer@punttwa.nl 
 • Geopend: maan-, dinsdag van 14.00-16.00 uur
 • Spreekuur regelhulp dinsdag 14.00- 15.30 uur

Punt Twa wordt uitgevoerd door Timpaan Welzijn en Miks welzijn in opdracht van  gemeente  De Fryske Marren.