Steunpunt mantelzorg Tytsjerksteradiel-Achtkarspelen
U kunt bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor:

 • Individuele ondersteuning
 • Informatie en advies
 • Thema-bijeenkomsten
 • Ontmoeting met andere mantelzorgers

Tevens wil het Steunpunt Mantelzorg:

 • Zorgdragen voor individuele en collectieve belangen-behartiging.
 • Andere organisaties bekend maken met mantelzorg door het geven van o.m. voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Bespreekbaar maken van problemen en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen.

Steunpunt Mantelzorg:

 • Biedt een luisterend oor
 • Geeft informatie en advies
 • Biedt onderlinge steun
 • Is voor mantelzorgers van alle leeftijden

Bezoekadres:
Elingsloane 2A
9251 MN Burgum

Postadres:
Postbus 96
9250 AB Burgum

T 0511- 46 52 00
E mantelzorg@kearn.nl
I www.mantelzorg-kearn.nl

 

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Achtkarspelen.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!