Steunpunt Mantelzorg 
Het Mantelzorgsteunpunt geeft advies en antwoord op alle vragen waar mantelzorgers in hun dagelijkse verantwoordelijkheden tegenaan lopen. Hoe regel ik praktische ondersteuning? Wat kan ik doen om niet overbelast te raken? Hoe is de financiële vergoeding geregeld en hoe benut ik persoonsgebonden budget zo goed mogelijk? We bieden oplossingen en geven tips. We brengen mantelzorgers met elkaar in contact en dragen zorg voor individuele en collectieve belangenbehartiging.

Voor iedereen die mantelzorg verleent. U kunt er altijd, zonder verwijzing of lidmaatschap, terecht voor:
- Informatie en advies
- Emotionele en praktische ondersteuning

Contact- en adresgegevens kunt u vinden op de website van het Bolwerk
https://het-bolwerk.eu/mantelzorg


Mantelzorg Noord Oost Fryslân

Mantelzorg NOF biedt regionale mantelzorg ondersteuning en zet zich in voor het bevorderen van herkenning bij mantelzorgers en het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers.

Bezoekadres:
Oranjewal 28
Openingstijden: 9.00 – 17.00 ma t/m don

Contactpersoon: Reina Hes
T 0519-292223
E r.hes@het-bolwerk.eu
Ga naar www.mantelzorgnof.nl


Mantelzorgoverleg NO Fryslân.
Overleg van professionals die mantelzorg onder  hun hoede hebben

Contactpersoon:
Reina Hes
T 0519 292223
E r.hes@het-bolwerk.eu

Vroeger was er wel een dergelijk overleg , maar nu niet meer.

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Dantumadiel.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!