Mantelzorg Noord Oost Fryslân
Zet zich in voor het bevorderen van herkenning bij mantelzorgers en het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers.

Bezoekadres:
Oranjewal 28
Openingstijden: 9.00 – 17.00 ma t/m don

Contactpersoon: Reina Hes
Telefoon: 0519-292223
Email: r.hes@het-bolwerk.eu
Ga naar www.mantelzorgnof.nlSteunpunt Mantelzorg Dokkumer Wâlden
Voor iedereen die mantelzorg verleent. U kunt er altijd, zonder verwijzing of lidmaatschap, terecht voor:
- Informatie en advies
- Emotionele en praktische ondersteuning

Tevens wil het Steunpunt:

  • Zorgdragen voor individuele en collectieve belangenbehartiging.
  • Andere organisaties bekend maken met het Steunpunt door het geven van voorlichtings- bijeenkomsten.
  • Bespreekbaar maken van problemen en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen.

Bezoekadres:
Oranjewal 28
9101 JV Dokkum
Openingstijden: 9.00 – 17.00 ma t/m don

Contactpersoon: Reina Hes
T 0519-292223
E r.hes@het-bolwerk.eu
Ga naar www.mantelzorgdokkumerwalden.nlMantelzorgoverleg NO Fryslân
Overleg van professionals die mantelzorg onder  hun hoede hebben.

Contactpersoon:
Reina Hes
T 0519 292223
E r.hes@het-bolwerk.eu


Vroeger was er wel een dergelijk overleg , maar nu niet meer.

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Dongeradeel.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!