Gemeente Waadhoeke
Adres:
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
Openingstijden: Ma-vr 8.30- 12.00 uur, wo 8.30- 19.00 uur
T: 0517-380480
E: info@waadhoeke.nl

Ga naar www.waadhoeke.nl

 

Steunpunt Mantelzorg Frankeradeel
Het steunpunt Mantelzorg Franekeradeel geeft informatie en advies over mantelzorg, educatieve ondersteuning en respijtzorg, biedt praktische en emotionele ondersteuning en verzorgt jaarlijks de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast wordt er maandelijks een mantelzorgcafé of activiteit georganiseerd.
Ook is het steunpunt partner in het brede WMO loket van de gemeente Franekeradeel.

Bezoekadres:De Skûle Welzijn
Godsacker 35
8801 LM Franeker
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag 9.00- 17.00 uur
Vrijdag 9.00-12.00 uur.

Contactpersoon: Ignatia Veltman
T 0517-393750
i.veltman@deskule.nl

Ga naar www.deskule.nlOp deze website vindt u alle informatie over en activiteiten van het steunpunt mantelzorg in de gemeente Waadhoeke.

Ga naar:http://www.mantelzorgwaadhoeke.nl/waadhoeke

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Waadhoeke.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!