Het Rondeel
Sociaal Kultureel en Educatief werk, Ouderenwerk, Mantelzorg, Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Cursusaanbod.

Bezoekadres:
MFC Het Vierkant
Openingstijden: Aanwezig op maandag , dinsdag en donderdag

Postadres:
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen

Contactpersoon: Johanna Schaap
Email: j.schaap@harlingen.nl
T 0517-239592

Ga naar www.harlingen.nl


De Activiteitenfabriek
Hieronder vallen creatieve activiteiten zoals schilderen, pyrograveren, knutselen etc maar ook bieden van dagstructuur of hulp bij boodschappen doen etc. Het is mogelijk dit bij de mensen aan huis aan te bieden. Begeleiding is mogelijk zowel in groepsverband als 1 op 1 begeleiding is mogelijk.

De Activiteitenfabriek is bereikbaar op telefoonnummer: 0645247349 of per mail donderdag, deactiviteitenfabriek@outlook.com

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Harlingen.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan
contact met ons op!