Mantelzorg

In de gemeente Heerenveen zijn veel mensen actief als mantelzorger. Mantelzorg is zorg die mensen bieden aan een naaste die langdurige en intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Voor deze zorg was anders een professionele hulpverlener nodig geweest.


Mantelzorg ondersteuning Heerenveen
Jij zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor jou? Voor meer informatie, maar ook voor ondersteuning kun je als mantelzorger terecht bij het Vrijwilligers Servicepunt. Wij nemen dan contact met je op om je vraag te beantwoorden of om een afspraak te maken, bijvoorbeeld voor een huisbezoek.

Voor actuele informatie over mantelzorg in de gemeente Heerenveen verwijzen we u graag naar www.heerenveenhelpt.nl/mantelzorg. 

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Heerenveen.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!