WELLZO

Welzijnsorganisatie op het gebied van vrijwilligerswerk/mantelzorg, jongerenwerk en regiowerk.

Bezoekadres:
Zuidvliet 620
8921 EZ  Leeuwarden

Postadres:
Postbus 2582
8901 AB  Leeuwarden

Contactpersoon mantelzorg:  Henny Stroes
E: h.stroes@wellzo.frl
Tel: 058-3030100

Ga naar http://www.wellzo.frl
E:  info@wellzo.frl

http://www.mantelzorgfryslan.nl/mzf/Multimedia/Get/4708De mantelzorgwijzer
Een website voor mantelzorgers in Leeuwarden en omgeving.

Er is zo veel mogelijk informatie bij elkaar gebracht om uw taken als mantelzorger enigszins te verlichten en/of te vergemakkelijken.
Iedere instantie die iets te bieden heeft voor de mantelzorger is in kaart gebracht.

Bijzonder is ook dat iedere mantelzorger over een eigen pagina kan beschikken, waarop alleen de eigen familie of vrienden toegang hebben. Op die pagina kunt u een agenda bijhouden, maar ook notities zetten die voor de zorg door anderen van belang zijn.

Ga naar www.mantelzorgwijzer.nl


Platform vrijwillige thuishulp

Deelnemers:

Rode Kruis, Humanitas, Unie van Vrijwilligers, AanZet, stichting Present, Sensoor, VPTZ Noordwest-Friesland, Zaza-zorg en Wellzo

Frequentie: 2 keer per jaar. De basis is uitwisseling en terugkoppeling, afstemming.

Contactpersoon: Henny Stroes
E: h.stroes@wellzo.frl
T: 058-3030100