Gemeente Ooststellingwerf – ’t Stip
‘t Stip is het gemeentelijk Wmo-loket waar iedereen terecht kan met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. U kunt denken aan vragen over maaltijdvoorzieningen, AWBZ-zorg, hulp bij het huishouden, het verkrijgen van een rolstoel, ondersteuning voor mantelzorgers, de inzet van vrijwilligers, etc.

Bezoekadres:
‘t Oost 11 te Oosterwolde

Postadres:
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. ’s Middags op afspraak. Op vrijdagmiddag is het loket gesloten.

T 0516 – 566 492 van 9.00 – 16.30 uur. Vrijdagmiddag gesloten.
E info@gebiedsteamooststellingwerf.nl

Ga naar de site


Cicerone

Mantelzorgmakelaar Monique Kleijnen
‘t West 23
8435VL Donkerbroek
www.cicerone.frl
Mzm.cicerone@gmail.com
Telefoon: 06-37420655

Wmo-raad
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente Ooststellingwerf een Wmo-raad ingesteld. De dertien leden zitten in de Wmo-raad op persoonlijke titel, maar hebben natuurlijk hun banden met de maatschappij. Waar onder een bestuurslid die de mantelzorgers vertegenwoordigt.

De Wmo-raad is een commissie die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De adviescommissie behandelt geen zaken van persoonlijke aard, maar denkt mee over de regels en het beleid. De leden van de commissie willen graag dat de Wmo goed uitgevoerd wordt en dat het beleid van de gemeente aansluit bij de wensen van de gebruikers (waaronder mantelzorgers).

Wilt u iets melden aan de Wmo-raad over bijvoorbeeld het gemeentelijke mantelzorgbeleid en/of de uitvoering daarvan (tips, positieve en/of negatieve kritiek, etc.) laat het ons schriftelijk weten.

Postadres:
Gemeente Ooststellingwerf
t.a.v. Wmo-raad
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde

Contactpersoon: Mw. T. Geertsma
E wmo-raad@ooststellingwerf.nl

Ga naar www.ooststellingwerf.nl onder thema ‘zorg’


Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Ooststellingwerf.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!