Gebiedsteam Opsterland is er voor jou!

Soms loop je tegen dingen aan, waarvan je even niet weet hoe je ermee om moet gaan. Je hebt net even een zetje in de rug nodig om weer verder te kunnen. Of je hebt ondersteuning nodig om weer (beter) zelfstandig te functioneren.

Wat kun je zelf doen?

Kijk eerst naar wat je zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren je kunnen helpen. Op www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar vind je veel informatie waarmee je mogelijk al goed geholpen bent.

Lukt het je niet om, eventueel met de hulp van anderen, een oplossing te vinden? Dan is het Gebiedsteam er voor jou!

Gebiedsteam

Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, leven met een beperking, gezins- en relatieproblemen, ouder worden, zelfstandig wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding en het op orde krijgen van de financiën.

Er zijn drie loketten:

  • Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (in het gemeentehuis), open: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
  • Gorredijk, Schansburg 1 (in de bibliotheek), open: maandag van 14.30 tot 16.30 uur.
  • Ureterp, Lijteplein 9 (in de bibliotheek), open: woensdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Telefoon: (0512) 386 222 (maandag t/m vrijdag 09.00 en 12.30 uur)

E mail: gebiedsteam@opsterland.nl  


Timpaan Welzijn

Een brede welzijnsinstelling voor en door bewoners, van jong tot oud. Timpaan Welzijn Opsterland is actief op het gebied van jongerenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. Mantelzorgondersteuning is een belangrijke taak van Timpaan Welzijn in samenwerking met het Informatiepunt Wmo.

Activiteiten van Timpaan Welzijn Opsterland:

  • Dag van de Mantelzorg.
  • Mantelzorgnieuwsbrief (3 x per jaar). Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).
  • Mantelzorgcafé (5 tot 6x per jaar)
  • Activiteiten voor jonge mantelzorgers.
  • Respijtweekend i.s.m. andere steunpunten
  • De mantelzorgwebsite www.mantelzorgopsterland.nl

Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met de gemeente Opsterland.

Bezoekadres:
Molenlaan 6a
Beetsterzwaag
Openingstijden: Ma. t/m do. 9.00 - 17.00 uur
Vr. 9.00 - 12.00 uur

Postadres:
Postbus 40
9244 ZN Beetsterzwaag

Contactpersoon: Tina Kraai
T: 0512-384040
E: inforegiooost@timpaanwelzijn.nl

Ga naar www.timpaanwelzijn.nl

Groot platform overleg
Deelnemers: Humanitas, Stand by, Rode Kruis, Zonnebloem, Kerken, VPTZ, Plusbus, Ouderenbonden, Zazazorg, Stichting Present en Timpaan Welzijn.

Frequentie: 1x pjr is er een groot  platform-overleg

Netwerk overleg van professionals
Deelnemers: Zuid Oost Zorg, Thuiszorg de Friese Wouden (preventieve mantelzorg ondersteuning), TSN, MEE, Talant, JP vd Bent Stichting, Maatschappelijke werk Fryslan, Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn.

Frequentie:  3x pjr netwerkoverleg

Contactpersoon:
Tina Kraai 
T 0512-384040
E t.kraai@timpaanwelzijn.nl
 

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning in de gemeente Opsterland.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!