Mantelzorg Noord Oost Fryslân
Mantelzorg Noord Oost Fryslân biedt regionale mantelzorg ondersteuning en zet zich in voor het bevorderen van herkenning bij mantelzorgers en het versterken van de ondersteuning aan mantelzorgers.

Bezoekadres:
Oranjewal 28
Openingstijden: 9.00 – 17.00 ma t/m don

Contactpersoon: Reina Hes
T 0519-292223
r.hes@het-bolwerk.eu

Ga naar www.mantelzorgnof.nl


 

Ameland
Vrijwilliger Steunpunt Ameland heeft een maatjes project. Maatjes kunnen onder andere ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten.
Contactpersoon:
Claudia Brouwer. T 0519 542365.
E vsa@scw-ameland.nl

Voor verdere vragen over mantelzorg kan men zich richten naar het WMO loket:
Gemeente Ameland 0519-555555

Het kan zijn dat er nog initiatieven en organisaties ontbreken op het gebied van lokale mantelzorgondersteuning op de waddeneilanden.

Wanneer uzelf actief bent of een organisatie of initiatief weet dat zich hiermee bezig houdt, neem dan contact met ons op!