DE mantelzorger bestaat niet. Vaak is het de echtgenoot of dochter; soms een buurvrouw of vriendin. Maar hoe de familiaire of vriendschappelijke band ook is, veel mantelzorgers lopen tegen dezelfde zaken aan: een (te) grote betrokkenheid, uitputting en vaak volledige opoffering. Was dat wat de regering voorhad met de participatiemaatschappij?

Seniorentheater De Rimpel houdt het publiek een spiegel voor over het thema 'Mantelzorg'. Want hoe pijnlijk sommige situaties ook zijn, door een theaterbril valt er gelukkig genoeg te lachen. En dan wordt ook duidelijk hoe ingewikkeld vaak de band is tussen de zorgvrager en mantelzorger.Een voorstelling door Seniorentheater De Rimpel (St. Kwadrantgroep).
Duur: 60 minuten.
Prijs: Op aanvraag.
Info: Acta Theater én Muziek: 058-2122102 / info@actatheater.nl

Deze voorstelling werd mogelijk door het fonds Sluyterman van Loo.