In Nederland zorgen elke dag ruim 2,6 miljoen mensen voor een chronisch zieke partner, een zorgintensief kind of een hulpbehoevende ouder. Zij doen dat omdat ze geen andere keus hebben. Deze groep mensen wordt mantelzorgers genoemd. Naast het feit dat een mantelzorger een normale dagtaak heeft, zoals werk, gezin en vrije tijd, moet hij of zij ook de mantelzorgtaken voor zijn rekening nemen. En, doordat de overheid van ons verwacht dat we in de toekomst nog meer voor onze naasten en ouderen moeten zorgen, neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe. En dat betekent een nog hogere belasting voor deze groep mensen.

Mantelzorgmakelaar
Bent u mantelzorger? Weet u niet goed waar u moet zijn om de juiste zorg te regelen voor uzelf of voor diegene waar u voor zorgt? Heeft u het gevoel dat u ‘van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd door de verschillende instanties?

Als mantelzorgmakelaar zijn wij dagelijks bezig mensen te wijzen op de mogelijkheden en regelingen binnen de zorg en mantelzorg. Wij zijn goed op de hoogte van wetten en de laatste regelgeving en bieden professionele ondersteuning aan mantelzorgers en bedrijven. Wij kennen de instanties bij wie wij moet aankloppen voor ondersteuning. Daardoor zijn wij goed in staat voor elke zorgsituatie een juiste en meest adequate oplossing te vinden. Dit doen wij samen met u, want u weet als geen ander wat in uw situatie het best passend is! Wij zijn als gecertificeerde mantelzorgmakelaars lid van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (http://www.bmzm.nl)

Vergoedingen
Een aantal gemeenten in Nederland vergoedt de mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo, wellicht ook uw gemeente. Daarnaast bieden een aantal zorgverzekeringen een vergoeding voor de hulp van de mantelzorgmakelaar vanuit hun aanvullend pakket (Let op: De Friesland niet). Maar ook werkgevers hebben belang bij het goed blijven functioneren van de mantelzorgende werknemer. Veel werkgevers dragen daarom al bij aan de kosten van deze professionele hulp.

Contact

Heeft u vragen over passende zorg? Financieel of praktisch? Wilt u meer weten over wettelijke regelingen, lokale en regionale voorzieningen of over de combinatie werk en mantelzorg? Of wilt u directe ondersteuning? Neem dan contact op met een van de mantelzorgmakelaars.

Jeanet Kraaij - Zorgregelaar
Jeanet Kraaij
tel.: 06 39 57 79 62

Thuis in Mantelzorg
Nienke Boekhout
http://www.thuisinmantelzorg.nl
nienke@thuisinmantelzorg.nl
tel.: 06 11 75 33 22

Mantelzorgzaken  
Chantal Hoevers Prins
https://www.mantelzorgzaken.nl
info@mantelzorgzaken.nl
tel.: 0515 - 700 267

De makelaar in mantelzorg
Yvonne de Haan - Vermetten
https://demakelaarinmantelzorg.nl
info@demakelaarinmantelzorg.nl
tel: 06-24118050