AanZet, Stichting voor zelfsturende teams in Friesland, organiseert diverse projecten voor én door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. Men kan als klant gebruik maken van een project of door middel van vrijwilligerswerk werken aan herstel, groei en ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat iedereen mogelijkheden en kwaliteiten heeft. AanZet kijkt wat iemand kan en wil. Projecten die AanZet o.a. organiseert: Maatjesproject, Sociaal Café de Kronkel, PcProbaat, Steunpunt Zelfhulp.
AanZet gelooft in iedereen, iedereen is AanZet!

AanZet is actief in de provincie Friesland, het kantoor bevindt zich in Leeuwarden.

AanZet, Stichting voor zelfsturende teams
Tadingastraat 5
8932 PJ Leeuwarden
T: 058 -284 90 20
Geopend op werkdagen van 08.30u - 16.30u
Contactpersoon: Marike Feenstra
E: mfeenstra@st-aanzet.nl
Website: www.st-aanzet.nl