ZaZa wil trouwe kameraad zijn en zoekt gezinnen met een ernstig ziek kind ‘Een trouwe kameraad’, dat wil de Stichting ZaZazorg zijn voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Zaza is de naam van het toegewijde kakkerlakvriendje van Pluk (uit Pluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt)

Zaza vrijwilligers aan het woord
Plony Fernee: ‘Als ik er aan mee kan helpen om af en toe de zon te laten schijnen voor een ernstig ziek kind, de ouders of broertje/zusje, gewoon door er te zijn, dan leg ik hierin mijn liefde voor mensen. Luisteren, fluisteren, koesteren of zwijgen met open handen; er zijn.’

ZaZa Gezin aan het woord
Van de een op de andere dag blijkt een van je kinderen niet meer gezond te zijn. Toekomstverwachtingen vallen in duigen, vele polibezoeken en ziekenhuis¬opnames volgen…. Het overkwam ons in 2003 met onze dochter. De zorg om haar werd steeds intensiever door haar achteruitgaande gezondheid, en trok een flinke wissel op ons gezin. De belasting werd zwaarder door de energie en de tijd die het kost, om allerlei dingen te regelen: van hulpmiddelen tot financiële zaken. Lotgenoten kennen de stress en de strijd die hierbij komt kijken om instanties steeds weer te overtuigen…. Je groeit er langzaam in, en verlegt steeds je eigen grenzen. Maar dan komen er signalen dat de rek er bijna uit is: je hebt geen puf meer voor dingen die je anders wél altijd (graag) deed, en er is alleen nog maar tijd voor het hoognodige.

Er is altijd toezicht nodig voor ons dochter, maar het zou tot wat ontspanning leiden om deze zorg eens tijdelijk uit handen te geven. Maar vindt maar eens een geschikte oppas, die adequaat kan handelen in noodsituaties….. Een vriendin tipte ons met de stichting Zazazorg. Al tijdens het intakegesprek was er ‘een klik’: het voelde meteen goed. Wat andere instanties missen, heeft Zazazorg wél: het inleven in onze situatie van onzichtbaar leed. Dank zij onze gespecialiseerde vrijwilligster hebben we elke week even tijd om ‘gewone’ dingen te doen, terwijl onze dochter goed verzorgd blijft. Ondanks dat wij goed onze boontjes zelf kunnen doppen, is het voor ons van toegevoegde waarde dat wij altijd een beroep kunnen doen op onze vrijwilligster. Goh…., hadden wij dit maar eerder geweten!

Op zoek naar gezinnen
Graag komen wij in contact met gezinnen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een kind met een ernstige ziekte heeft een ongelofelijk effect op het leven en welbevinden van het gezin. Er wordt veel van het gezin gevraagd. Zaza vrijwilligers zijn specifiek geschoold op het gebied van gezinnen met ernstig zieke kinderen. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen voor deze gezinnen. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn sleutelwoorden voor onze vrijwilligers. Van hun aanwezigheid gaat een stimulerende werking uit naar het gezin, die hieruit nieuwe moed en energie kunnen putten. Zaza vrijwilligers komen bij het gezin thuis. Het contact met het gezin kan een enkele keer zijn, maar het kan ook meerdere keren betreffen over een langere periode.  De werkzaamheden van Zaza vrijwilligers is maatwerk. Zo kunnen zij ingezet worden voor de zorg, maar ook voor bijvoorbeeld boodschappen, het koken, spelen met de kinderen, oppassen of iets in de tuin doen. Zij verrichten echter geen medische of verpleegkundige handelingen.

Kent u een gezin die extra steun kan gebruiken bel of mail ons: Info@zazazorg.nl of 06-29506653

ZaZazorg  
Elsbeth Rispens